Skip to content

Viktigt meddelande till våra kunder:

ASTRA har meddelat att all tillverkning av produkter för småskalig uppvärmning har upphört. Astra avser att koncentrera sig på sin största tillverkningsgren som är tankar mm. i rostfritt stål för olika typer av industriell verksamhet.

Reservdelshållning till produkterna kommer dock att ske tills vidare.

Informationen nedan är enbart som upplysning till tidigare kunder.

(För att komma till andra sidor när du vill se våra olika produkter så ska du klicka på lämplig rubrik ovan i det svarta fältet)

Firman Hedlunds Skogsenergi är beläget ca 3 mil sydost om Örebro, därifrån sköter vi försäljning och distribution av lagerhållna produkter.

Produkterna direktimporterades av oss från ASTRA, tillverkaren i Litauen,  pannorna är av hög kvalité och av modernaste konstruktion. ASTRA lämnade 5 års tillverkargaranti på pannorna mot vattenläckage och 2 års garanti mot tillverkningsfel på övriga delar. Installations- & användarmanual finns på svenskt språk. Ackumulatortankarna tillverkades rektangulära med mått som innebär att de kan tas in genom en normal gångdörr men har ändå volymstorlekar från 0,5 till 3,0 m3. Måtten på tankarna innebär att de tar dessutom minimalt med plats i pannrummet. För mer info om tankarna, se fliken för ackumulatortankar.

 

 

 

För mer info om pelletskaminerna, se fliken för pelletskaminer.

För mer info om pelletspannorna och brännare, se fliken för pelletspannor.

För mer info om ackumulatortankarna,  se fliken för ASTRA ackumulatortankar.

Det finns tre olika utföranden på vedpannorna: B-serien, G-serien & H-serien. Förbränningskamrarnas konstruktion med omvänd förbränning är i princip lika på alla serierna, men serierna skiljer sig på några punkter avseende lufttillsättning, värmeväxlarens utförande och yttre design.

B-serien finns i 25 kW-effekt, den har sugande förbränningsfläkt och har rökgassensor, pannans regulator styrs både av pannvattnets temperatur och rökgastemperaturen.

G-serien har fläkten monterad på baksidan men är tryckande och har rökgassensor, pannans regulator styrs både av pannvattnets temperatur och rökgastemperaturen.

H-serien har fläkten monterad på framsidan, är tryckande och har rökgassensor, pannans regulator styrs både av pannvattnets temperatur och rökgastemperaturen.

• Pannkroppens ytor som är i kontakt med förbränningen är tillverkade i      6 mm tjockt P265GH olegerat tryckkärlstål.

Rymlig vedkammare; tiden mellan vedinlägg är normalt mellan  5 och 12 timmar. Lång vedlängd I förhållande till pannornas storlek. Patenterad EU design.

Alla Astra  pannmodeller är certifierade av  TÜV, en världsomfattande certifieringsorganisation.                                                                                                            Kvalitetssystemen hos tillverkaren överensstämmer med EN ISO 9001, 14001 standardSamtliga  pannmodeller är CE-märkta.

Vi importerar 9 olika utföranden med effektintervall från 18 till 120 kW. Tillverkningsklassad och testad enligt EN 303-5 klass 3. Installeras med konventionell laddomatpump och mot ackumulatortank. Keramisk omvänd förbränning. Styrning av förbränningsfläkt och laddomatpump med elektronisk PID-regulator. Regulatorstyrningen innebär en betydligt bättre förbränning än i konventionella termostatstyrda pannor, sett över hela eldningstiden.

Funktionsbeskrivning  För minimering av tiden med dålig förbränning under uppstartfasen, så styr PID-regulatorn laddomatpumpen. Detta ger en extremt kort tid för uppeldningsfasen på pannan. När panntemperaturen når starttemperaturen för panncirkulation  57 grader, så körs laddomatpumpen i intervaller, först endast några sekunder, därefter ökar gångtiden, den går sedan kontinuerligt när panntemperaturen nått upp till 60 grader.                Maxvärdet för pannans arbetstemperatur, sätts  normalt på 85-90 grader, när maxvärdestemperaturen närmas eller överskrids så sänker regulatorn varvtalet på fläkten till en nivå som motsvarar det aktuella effektuttaget ur pannan. Laddomatens termiska ventil bör normalt öppna vid 72 eller 78*C för att få tillräckligt effektuttag ur pannan.

Modulerande förbränningsfunktion.  Astrapannans regulator  styr förbränningsfläkten via PID-funktionen. När ackumulatortanken är fulladdad och panntemperaturen når maxvärdet, ex. 90 grader, så anpassar regulatorn, via reglering av fläkthastigheten, panneffekten till aktuellt effektuttag. Primär- och sekundärluftfördelning kan fördelas via spjällinställningar, (dessa är fabriksinställda men kan ändras vid behov). Sotning och uraskning är mycket lättåtkomligt.

Astra-koncernen är en av Litauens största industrikoncerner. Huvudproduktionen är vedpannor, automatiska pelletskaminer, samt olika former av tankar och värmeväxlare i rostfritt eller olegerat material för energisektorn och livsmedelsindustrin.  Tillverkningen av vedpannor uppgår till ca 1000 st och pelletskaminer ca 700 st. per år. Produkterna exporteras till flertalet väst- och östeuropeiska länder.

ASTRA modell H-25 E, H-32E & H-45E  (Klicka på bilderna för att se dem i större storlek, tryck vänsterpil i webbläsaren för att komma tillbaka)

ASTRA modell G-18 E, G-50E, G-80E, G-120E

Under förbränningsprocessen, bildas en glödbädd på keramiken i den övre förbränningskammaren  och brännbar gas bildas. Gasflödet strömmar nedåt genom keramiken och förbränns genom att förbränningsluft strömmar in genom munstycken I keramiken. Eldsflamman når en en temperatur om 900°C, när den når ner i den undre kammaren, där sker slutförbränningen av gasen.  Båda förbränningskamrarna är omgivna av  en vattenmantel. Förbränningsenergin förs över till vattnet och transporteras vidare till husets värmesystem.

Pannans förbränningsprincip

1. Övre kammare för ved eller briketter

2. Glödbädd, där tillsätts primär förbränningsluft

3. I övre keramikinsatsen sker gasförbränningen, nedre keramiken skapar turbulens och underhåller slutförbränningen

4. Slutförbrända rökgaser passerar under nedre keramiken och ut genom pannans konvektionsdel till skorstenen

5. Vid gasförbränningsprocessen uppnås ca 900 graders temperatur.                Klicka på länken nedan för att se gasförbränningen live:    “Gasförbränningsvideo”

MANÖVERPANEL

Framsida:

1. Regulator, innehåller display som visar pannans aktuella temperatur och även kan visa inställd maxtemperatur 80-90*C. Maxvärdet ändras med – & + knapparna. Där finns även lysdiodindikeringar för “förbränning pågår”, förbränning avslutad”, “laddomatpump på” och “fläkt på” .                                                                                                           2. Huvudströmbrytare.                                                                                                            3. Eldningsprogrambrytare

Baksida:

1. Överhettningsskydd, löser ut om temperaturen går över 95*C, återställes manuellt.

2. Strömsäkring.

Beskrivning av den elektroniska PID-regulatorn:

Regulatorn styr förbränningsfläkt och cirkulationspump i laddomat. Pannans arbetstemperatur ändras genom att trycka knappar märkta: “+/-” tills önskat maxvärde visas på displayen.  Arbetstemperaturen nås automatiskt via Laddomatens termiska ventil och regulatorns styrning av förbränningsfläktens varvtal. Den digitala displayen visar aktuell temperatur och maxvärdestemperaturen, via lysdioder visas pannans övriga funktioner: “förbränning pågår”, “förbränning avslutad”, “pump på”, “fläkt på”. Regulatorn styr även cirkulationspumpen I laddomaten, pumpen startar när framledningstemperaturen når 60°C, och stänger av den när temperaturen går under  58°C. Efter att förbränningen avslutats stängs fläkten av automatiskt när rökgastemperaturen gått ner till 75*C och det därefter förflutit 20 minuter.

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi / Gösta Hedlund

Hällebo 176,  697 91 Pålsboda   Orgnr: 550420-6672  Innehar: F-skatt

Telnr: 070-3244056 E-Mail: gosta@skogsenergi.eu Hemsida: www.skogsenergi.eu