Skip to content

Viktigt meddelande till våra kunder:

ASTRA har meddelat att all tillverkning av produkter för småskalig uppvärmning har upphört. Astra avser att koncentrera sig på sin största tillverkningsgren som är tankar mm. i rostfritt stål för olika typer av industriell verksamhet.

Reservdelshållning till produkterna kommer dock att ske i samma omfattning som tidigare.

Informationen nedan är enbart som upplysning till tidigare kunder.

Astra B-25 är en nyutvecklad pannmodell baserad på erfarenheter från tidigare pannor.  Största skillnaden från övriga ASTRA pannmodeller är att den har en sugande förbränningsfläkt. CE-märkt konstruktion.

ASTRA B-25 E har sugande förbränningsfläkt, det innebär att det är mindre risk för inrykning i pannrummet vid vedpåläggning under pågående eldning, jämfört med tryckande fläkt som måste pausas och man endast har direktspjället och skorstensdraget som hjälp för att ventilera ut rök. ASTRA är extremt lättsotad med sitt enkla utförande med turbulatorplåtar som lyfts ur vid sotning. Vedkammaren har oval ovandel, med tillförsel av primärluft från sidorna och plan botten det innebär minimal risk för att ved hänger sig. Mellan vedkammaren och slutförbränningskammaren sitter en keramisk brännare där sekundärluften blandas med den brännbara gasen.

I botten på vedkammaren är monterat en keramisk brännare, när den brännbara gasen passerar ner igenom brännaren tillförs  sekundärluften i brännaren.

Manöverpanelen består av regulator som läser av och styr alla funktioner i pannan, regulatorn har en display som visar aktuell panntemperatur, lysdioder indikerar förbränningsfas, pumpaktivitet mm. grön brytare är huvudbrytare och röd omkopplare används för start och paus i eldningsprogrammet.

Enkel elanslutning med vanlig stickpropp till eluttaget, praktiskt vid risk för åskväder.

Elsäkring och överhettningsskydd sitter åtkomligt.

Lucka för sotning av värmeväxlaren.

Laddomatpumpens kabel monteras i den speciella stickproppen som medföljer och som sticks in i det särskilda uttaget..

Slutförbränningskammaren har nyutvecklad utformning på nedre keramikinsatsen och sot och aska är lätt att avlägsna. Levereras komplett med 50 cm. rökrör med sotlucka och askraka.

ASTRA B-25 har ett inspecktionshål på nedre luckan så man kan kontrollera lågans utseende.
ASTRA B-25 har ett inspektionshål på nedre luckan så man kan kontrollera lågans utseende.

B-seriens pannor är försedda med regulator som styrs via pannvattentemperatur och rökgastemperatur, maxbörvärde för arbetstemperatur är 90 grader *C. Förbränningsfläkten varvtalsregleras steglöst efter effektbehovet. Laddomatens cirkulationspump styrs också från regulatorn efter behovet av panncirkulation. Vid installation med Laddomat 21/60, rekommenderas att använda termostatinsats för 72 *C eller 78 *C, i laddomaten, vilken termostatinsats som fungerar bäst kan vara beroende på hur just din anläggning är dimensionerad avseende rördiametrar och storlek på ack-tank samt avstånd mellan panna och ack-tank. och vilken panntemperatur du vill ha, 90*C är lämpligt värde på pannans maxarbetstemperatur, ner till 85*C kan också fungera bra men förutsätter då som regel 72 *C termostatinsats i

Nedre luckans insida.
Nedre luckans insida.

laddomaten.

Efter att förbränningen avslutat stängs fläkten av automatiskt. Detta sker när rökgastemperaturen gått ner till 75*C och det därefter förflutit 20 minuter.

Flera parametrar för max.arbetstemperatur, fläktstopp, pumpstart mm. kan höjas om man vill ha andra temperaturer, via ändring av programmering i regulatorn.

Pannmodell                                                            B-25E

Avgiven max effekt kW vid 20 % fukthalt                     25

Avgiven effekt kW briketter                                          28

Klassning enligt EN 303-5                                             3

Verkningsgrad %                                                    81-89

Normal rökgastemperatur *C                                    165

Volym vedutrymme, liter                                            105

Längd vedutrymme, mm.                                          546

Praktisk vedlängd, mm.                                             500

Mått vedinläggsöppning, mm.                            350*285

Max arbetstryck, Bar                                                     2

Provtryck Bar                                                                3

Kapacitet nödkylningsslinga kW                                 15

Max tillåten temperatur *C                                        108

Max tillåten arbetstemperatur *C                                95

Normal arbetstemperatur *C                                  80-90

Max undertryck i skorsten, Pa                                     30

Minsta tillåtna returtemperatur, *C                               60

Rökrörsdiameter inv., mm.                                        150

Röranslutningsdiameter                                  40R ( 1½”)

Vattenvolym, liter                                                         70

Tryckfall vatten, mBar                                                   9

Rekomenderad ackumulatorvol., liter                     1200

Rekomenderad minsta skorstenshöjd, meter              7

Rekomenderad skorstensdiameter, mm.                 160

Elanslutning med stickpropp V/Hz                        230/50

Elanslutning skyddsklass                                          IP30

Effektbehov el. W                                                         50

Dimension: höjd mm.                                               1200

Dimension: bredd mm.                                               648

Dimension: djup mm.                                               1038

Pannvikt kg.                                                                310

Installations- & användarmanual är skriven på svenska. Installations- & användarmanual i pdf. -format kan du ladda ner genom att klicka på den blå texten här:

manual B-25, KR4.4

DSC_0131[1]

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi / Gösta Hedlund

Hällebo 176,  697 91 Pålsboda   Orgnr: 550420-6672  Innehar: F-skatt

Telnr: 070-3244056 E-Mail: gosta@skogsenergi.eu Hemsida: www.skogsenergi.eu

Vid tändning av B-seriens pannor läggs först några mindre vedträn, finhuggen tändved och tidningspapper. Efter att det ragit sig i tändveden laddas vedkammaren med ved i önskad mängd. tvärs över brännarens öppning
Vid tändning av B-seriens pannor läggs först några mindre vedträn tvärs över brännaröppningen, på det finhuggen tändved och överst tidningspapper. Efter att pappret tänts på, startas fläkten och övre luckan hålls på glänt, när det tagit sig ordentligt i tändveden laddas vedkammaren med ved i önskad mängd.