ASTRA Ackumulatortank

ASTRA T-12 1200 liter volym. Kan förses med varmvattenslinga upptill och lika dan slinga nertill för ex.vis laddning från solvärme.

ASTRA T-12 1200 liter volym. Kan förses med varmvattenslinga upptill och lika dan slinga nertill för ex.vis laddning från solvärme.

Astra tillverkar en kompakt modell av ackumulatortank. Den har en rektangulär form och kan därmed ge en mycket kompakt installation och är lätt att isolera. Tanken passar till pannor från 11 till 120  kW. Levereras normalt med korta anslutningsmuffar för lättare transport och inlyft i pannrum, men kan även fås med långa anslutningsrör som räcker ut genom isoleringen.

Anslutning fram o returledningar värme: inv. R32

Anslutningar avtappning och expansion: inv. R15

Anslutningar på värmeslingor: inv. R25

Fyra st dykrör i olika nivåer för

ASTRA T-15 med varmvattenslinga upptill och solslinga nedtill. Tre termometrar med sensorkroppr insatta i tankens dykrör. Det finns även extra dykrör ifall man behöver för extra styrfunktioner.

ASTRA T-15 med varmvattenslinga upptill och solslinga nedtill. Tre termometrar med sensorkroppar insatta i tankens dykrör. Det finns även extra dykrör ifall man behöver för extra styrfunktioner.

termometergivare på frontens högra sida.

Varmvattenslinga till acktank

Den kan utrustas med en eller två värmeväxlarslingor i rostfritt stål. Normalutförande är korta anslutningsmuffar inv. R25 (bilden visar specialutförande).

 

20151113_ Omålad tank T-15

Den här bilden visar en T-15 tank (1500 liter volym) före provtryckning och lackering. Utrustad för tappvarmvattenslinga i toppen och solvärmeslinga i botten.

 

Utformningen  gör att den är lätt att installera i befintliga pannrum eftersom den endast är  680 mm. bred och höjden är 1920 mm, detta gör att den går att ta in genom de flesta dörröppningar. Den minsta T-5 (500 l) är endast 27 cm bred och T-7 (700 l) är endast 40 cm bred.

Tanken är tillverkad av kolstål 3,0 mm godstjocklek. Max arbetstryck 1,8 bar, provtryck 2,5 bar.

Du bör isolera den med 20 cm tjock mineralullsisolering sidorna och 30 cm på översidan samt 10 cm under tanken.

 

 

 

20150508 acktank _133902

20150508 acktank _133744 Bilderna visar en ASTRA Acktank 2,5 m3 med 2 st värmeväxlarslingor. De förlängda anslutningsrören kan är ej standard men kan fås på beställning.

 

Modell     Pris inkl. m. Volym, m3 Längd, mm Höjd inkl ansl, & 10 cm underlag mm. Bredd, mm  Vikt
T-30       25000 3,0 2480 1950 670
T-25       22300 2,5  2070 1950 680
T-20       20000 2,0  1660 1950 680
T-15       17000 1,5  1240  1950  680            250
T-12       14000 1,2 1110 1950 680             220
T-10       11000 1,0  930 1950 600             200
T-7           8200 0,75  930 1950 400             170
T-5           7000 0,5  930 1950 270             140

Utförandet kan anpassas enligt kundens önskemål vad gäller anslutningsmuffar.

De större modellerna förses med anslutningsmuffar i båda ändar för att erhålla bra skiktning av värmen i tanken.

Varmvattenslingans pris är 3 500 kr inkl. moms vid köp samtidigt med tank. observera att T-5 och T-7 är smala, så där finns ej plats för montage av varmvattenslinga.

Bilden visar T-15 tank med fläns för VV-beredarslinga och extra muff 50R för elpatron.

Bilden visar T-15 tank med fläns för VV-beredarslinga och extra muff 50R för elpatron.

Bilden visar T-10 tank 1000 liter, utan fläns för tappvarmvattenslingor men med muff för elpatron.

Bilden visar T-10 tank 1000 liter, utan fläns för tappvarmvattenslingor men med muff för elpatron.

 

Bilden visar exempel på hur märkskylten ser ut.

Bilden visar exempel på hur märkskylten ser ut.

Underlag och isolering vägg

Svensk återförsäljare: Hedlunds Skogsenergi / Gösta Hedlund

Hällebo 176,  697 91 Pålsboda   Orgnr: 550420-6672  Innehar: F-skatt

Telnr: 070-3244056 E-Mail: gosta@skogsenergi.eu

Hemsida: www.skogsenergi.eu

Här nedan visas ett exempel på hur tanken kan ställas upp och isoleras.

Använd inte cellplast som isolering eftersom det vid ev. brand i pannrummet ger kraftig rökutveckling.

Mineralullskivor eller lösull är att föredra.

Isoleringstjocklek under botten 10 cm, sidor 20 cm och ovansida 30 cm.

Tank på plats

Bilden visar T-15 tank, 1500 liter. Utan fläns för tappvarmvattenslinga men med muff för elpatron.

Bilden visar T-15 tank, 1500 liter. Utan fläns för tappvarmvattenslinga men med muff för elpatron.